Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - COPOW Stargard

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasze placówki
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 mieści się w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy K. Szymanowskiego 56/31. Jest placówką typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego. Placówka aktualnie sprawuje opiekę nad 14 wychowankami w wieku od 6 do 17 roku życia, w tym 4 dziewczyny, 10 chłopców. Pracownicy sprawujący opiekę w grupie wychowawczej to 1 starszy wychowawca koordynator, 6 wychowawców, 1 opiekun dziecięcy. Pracę wychowawców wspierają pedagog, psycholog, terapeuci i pracownik socjalny. Wychowankowie mają zapewnione standardy opieki i usług zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wychowankowie mają zapewniony kontakt z rodzinami biologicznymi oraz ze środowiskiem społecznym. Wszyscy wychowankowie objęci są obowiązkiem szkolnym.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1
ul. Szymanowskiego 56/31
73-110 Stargard 
wychowawca koordynator Pani Andżelika Zielińska
tel. 534 111 435

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego