Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - COPOW Stargard

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasze placówki
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 mieści się w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 103/1-2-3. Jest placówką typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego. Placówka aktualnie sprawuje opiekę nad 14 wychowankami w wieku od 1 do 17 roku życia, w tym 7 dziewczyn, 7 chłopców. Pracownicy sprawujący opiekę w grupie wychowawczej to 1 starszy wychowawca koordynator, 6 wychowawców, 1 pokojowa. Pracę wychowawców wspierają pedagog, psycholog, terapeuci i pracownik socjalny. Wychowankowie mają zapewnione standardy opieki i usług zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wychowankowie mają zapewniony kontakt z rodzinami biologicznymi oraz ze środowiskiem społecznym. Dziewięciu wychowanków objętych jest obowiązkiem szkolnym.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2
ul. Piłsudskiego 103/1-2-3
73-110 Stargard 
wychowawca koordynator Pani Katarzyna Żarska
tel. 534 222 433
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego