Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - COPOW Stargard

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasze placówki
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 mieści się w Stargardzie Szczecińskim przy ul. A. Mickiewicza 1A/4. Jest placówką typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego. Placówka aktualnie sprawuje opiekę nad 14 wychowankami w wieku od 1 do 17 roku życia, w tym 6 dziewczyn, 8 chłopców. Pracownicy sprawujący opiekę w grupie wychowawczej to 1 starszy wychowawca koordynator, 6 wychowawców, 1 pokojowa. Pracę wychowawców wspierają pedagog, psycholog, terapeuci i pracownik socjalny. Wychowankowie mają zapewnione standardy opieki i usług zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wychowankowie mają zapewniony kontakt z rodzinami biologicznymi oraz ze środowiskiem społecznym. Dziewięciu wychowanków objętych jest obowiązkiem szkolnym.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3
ul. Mickiewicza 1A/4
73-110 Stargard
wychowawca koordynator Pan Grzegorz Wiącek
tel. 534 333 997
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego