Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - COPOW Stargard

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasze placówki
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 mieści się przy ulicy Ogrodowej 17 w Witkowie Drugim. Jest placówką typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego. Placówka aktualnie sprawuje opiekę nad 25 wychowankami w wieku od 2 do 17 roku życia, w tym 15 dziewczyn, 10 chłopców. Pracownicy sprawujący opiekę w grupie wychowawczej to 1 starszy wychowawca koordynator, 13 wychowawców, 1 opiekunka dziecięca, 1 pokojowa. Pracę wychowawców wspierają pedagog, psycholog, terapeuci i pracownik socjalny. Wychowankowie mają zapewnione standardy opieki i usług zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wychowankowie mają zapewniony kontakt z rodzinami biologicznymi oraz ze środowiskiem społecznym. Dwudziestu jeden wychowanków objętych jest obowiązkiem szkolnym.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4
ul. Ogrodowa 17
73-102 Witkowo Drugie
wychowawca koordynator Pani Wioletta Budawska
tel. 795 620 795 
Kibicujemy naszym !!! POLSKA !!!
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego