Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - COPOW Stargard

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasze placówki
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 mieści się w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy J. Śniadeckiego 1A/1. Jest placówką typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego. Placówka aktualnie sprawuje opiekę nad 14 wychowankami w wieku od 3 do 18 roku życia, w tym 9 dziewczyn, 5 chłopców. Pracownicy sprawujący opiekę w grupie wychowawczej to 1 starszy wychowawca koordynator, 6 wychowawców. Pracę wychowawców wspierają pedagog, psycholog, terapeuci, pracownik socjalny.Wychowankowie mają zapewnione standardy opieki i usług zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wychowankowie mają zapewniony kontakt z rodzinami biologicznymi oraz ze środowiskiem społecznym. Wszyscy wychowankowie objęci są obowiązkiem szkolnym.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5
ul. Śniadeckiego 1A/1
73-110 Stargard 
wychowawca koordynator Pani Joanna Madziewicz
tel. 534 555 268 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego