Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - COPOW Stargard

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasze placówki
"Targach zajęć pozaszkolnych" XIII Jesienny Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej - Złota Dynia 2015
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 mieści się w Stargardzie Szczecińskim przy ul. W. Andersa 14. Jest placówką typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego i interwencyjnego. Placówka aktualnie sprawuje opiekę nad 14wychowankami w wieku od 8do17roku życia, w tym6 dziewczyn,8 chłopców. Pracownicy sprawujący opiekę w grupie wychowawczej to 1 starszy wychowawca koordynator, 7 wychowawców. Pracę wychowawców wspierają pedagog, psycholog, terapeuci, pracownik socjalny.
Wychowankowie mają zapewnione standardy opieki i usług zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wychowankowie mają zapewniony kontakt z rodzinami biologicznymi oraz ze środowiskiem społecznym. Wszyscy wychowankowie objęci są obowiązkiem szkolnym.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6
ul. Andersa 14
73-110 Stargard 
wychowawca koordynator Pani Urszula Zakrzewska
tel. 534 666 584
Osiągnięcia wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w roku szkolnym 2015/2016

Oskar Rakowiecki
·         I miejsce, II Turniej Integracyjny w SP1,19.04.2016 r.
·         II miejsce,Wojewódzki Turniej Gier i Zabaw Ruchowych;10.02.2016 r.
·         III miejsce, Turniej Piłki Nożnej w Pyrzycach,05.2016 r.
·         Uczestnictwo w rajdach szkolnego koła turystyczno-krajobrazowego.
 
Mariusz Demski
·         VI miejsce, Mistrzostwa Szkoły w pływaniu stylem dowolnym,10.2016 r.
·         V miejsce ,konkurs z religii ”Serce Jezusa”,16.04.2016 r.
 
Kacper Demski
·         Wyróżnienie w konkursie plastycznym” Kartka świąteczna”,12.2015 r.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego